/Studia/Analiza/Całki oznaczone/Trygonometryczne

Zadanie nr 9554020

Oblicz całkę ∫ π2 cos xdx 0 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ  ′ (sin x) = cos x , mamy

∫ π2 π π cosxdx = sin x|20 = sin --− sin 0 = 1 − 0 = 1. 0 2

 
Odpowiedź: 1

Wersja PDF
spinner