/Studia/Analiza/Całki oznaczone/Z logarytmem

Zadanie nr 7417736

Oblicz całkę ∫ e ln xdx 1 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Całkujemy przez części

∫ e ||u′ = 1 v = ln x|| ∫ e ln xdx = || ′ 1 || = [x ln x]e1 − 1dx = 1 u = x v = x 1 = e− [x ]e = e− (e − 1) = 1. 1

 
Odpowiedź: 1

Wersja PDF
spinner