/Szkoła średnia/Zadania testowe/Kombinatoryka/Geometryczne

Zadanie nr 9327073

Wszystkie ściany sześcianu pomalowano. Następnie sześcian rozcięto na 64 jednakowe sześcianiki. Ile sześcianików ma pomalowaną co najmniej dwie ściany?
A) 32 B) 72 C) 56 D) 40

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli spróbujemy naszkicować sobie taki sześcian to robi się jasne, że jeżeli sześcianików ma być 64, ta każda krawędź musi być podzielona na 4 części.


PIC


Policzmy ile jest sześcianów z co najmniej dwoma pomalowanymi ścianami. Jest 8 naroży, a na każdej krawędzi są dwa takie sześcianiki – w sumie 24. W sumie jest więc

8 + 24 = 32

takich sześcianów.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner