/Szkoła średnia/Zadania testowe/Nierówności/Wymierne

Zadanie nr 6925748

Rozwiązaniem nierówności -2-- 2−x > 0 jest zbiór
A) (0,2) B) (− ∞ ,0) ∪ (2,+ ∞ ) C) (0,2) ∪ (2,+ ∞ ) D) (− ∞ ,2)

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że ułamek z lewej strony nierówności jest dodatni dokładnie wtedy, gdy dodatni jest jego mianownik. Dana nierówność jest więc równoważna nierówności

2 − x > 0 2 > x.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner