/Szkoła średnia/Zadania testowe/Nierówności/Wymierne

Zadanie nr 7445434

Zbiorem rozwiązań nierówności 5 x ≥ 1 jest przedział
A) ⟨− 5,0) B) (− ∞ ,5⟩ C) ⟨− 5,5⟩ D) (0,5⟩

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Jeżeli x jest liczbą ujemną to lewa strona nierówności jest ujemna, czyli nierówność nie jest spełniona. Ale jest tylko jedna odpowiedź, w której nie ma liczb ujemnych, więc właśnie ona musi być prawidłowa.

Sposób II

Liczymy

5 --− 1 ≥ 0 x 5-−-x-≥ 0 / ⋅(− 1) x x − 5 ------≤ 0 x x ∈ (0,5⟩.

Sposób III

Szkicujemy wykres funkcji  5 y = x i odczytujemy z niego rozwiązanie


PIC

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner