/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Parabola/Przesunięcie

Zadanie nr 2732973

Funkcja f określona jest wzorem f(x ) = (x− 2)(x − 4) . Funkcja g określona jest wzorem g(x) = (2+ x)(4+ x) . Wykres funkcji g można otrzymać z wykresu funkcji f
A) przesuwając go o 3 jednostki w dół wzdłuż osi Oy
B) przesuwając go o 3 jednostki w lewo wzdłuż osi Ox
C) w symetrii względem osi Ox
D) w symetrii względem osi Oy

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ

g(x ) = (2+ x)(4 + x) = (−x − 2)(−x − 4 ) = f(−x ),

wykres funkcji g powstaje z wykresu funkcji f przez odbicie względem osi Oy .

Na koniec obrazek.


PIC


 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner