/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Parabola/Przesunięcie

Zadanie nr 7753559

Funkcja f określona jest wzorem f(x ) = (x− 2)(x + 2) . Funkcja g określona jest wzorem g(x) = (2− x)(2+ x) . Wykres funkcji g można otrzymać z wykresu funkcji f
A) przesuwając go o 2 jednostki w dół wzdłuż osi Oy
B) przesuwając go o 2 jednostki w lewo wzdłuż osi Ox
C) w symetrii względem osi Ox
D) w symetrii względem osi Oy

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ

g(x ) = (2− x)(2 + x) = − (x − 2)(x + 2 ) = −f (x),

wykres funkcji g powstaje z wykresu funkcji f przez odbicie względem osi Ox .

Na koniec obrazek.


PIC


 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner