/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Parabola/Przesunięcie

Zadanie nr 9960099

Funkcja kwadratowa f określona jest wzorem  2 f (x) = 7 − x . Aby wykres tej funkcji miał dokładnie jeden punkt wspólny z prostą y = − 3 , należy go przesunąć o
A) 4 jednostki do góry wzdłuż osi Oy
B) 10 jednostek do góry wzdłuż osi Oy
C) 4 jednostki w dół wzdłuż osi Oy
D) 10 jednostek w dół wzdłuż osi Oy

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykres funkcji  2 y = 7 − x powstaje z wykresu  2 y = −x przez przesunięcie o 7 jednostek w górę.


PIC


Z rysunku widać, że wykres należy przesunąć w dół wzdłuż osi Oy o 10 jednostek.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner