/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Monety i banknoty

Zadanie nr 1542875

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie dwóch orłów w tych trzech rzutach. Wtedy
A) 0 ≤ p < 0,2 B) 0 ,2 ≤ p ≤ 0,3 5 C) 0,35 < p ≤ 0,5 D) 0,5 < p ≤ 1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Obliczmy, ile jest zdarzeń elementarnych

|Ω | = 2 ⋅2 ⋅2 = 8.

Są 3 zdarzenia sprzyjające

(r,o,o),(o,r,o),(o,o,r).

Prawdopodobieństwo jest więc równe

p = 3-= 0,375. 8

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner