/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Monety i banknoty

Zadanie nr 2123974

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania co najwyżej jednej reszki w tych trzech rzutach. Wtedy
A) 0 ≤ p < 0,35 B) 0,35 ≤ p ≤ 0 ,45 C) 0,45 < p ≤ 0,6 D) 0,6 < p ≤ 1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Obliczmy, ile jest zdarzeń elementarnych

|Ω | = 2 ⋅2 ⋅2 = 8.

Są 4 zdarzenia sprzyjające

(o,o,o),(r,o,o),(o,r,o),(o,o,r).

Prawdopodobieństwo jest więc równe

p = 4-= 0,5. 8

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner