/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Monety i banknoty

Zadanie nr 3761809

Prawdopodobieństwo, że w czterokrotnym rzucie symetryczną monetą otrzymamy trzy reszki i jednego orła, jest równe
A) 34 B) 0,375 C) 0,25 D) 2 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Obliczmy, ile jest zdarzeń elementarnych

|Ω | = 2⋅2 ⋅2 ⋅2 = 16.

Zdarzenia sprzyjające są cztery:

(r,r,r,o ),(r,r,o,r),(r,o,r,r),(o,r,r,r).

Stąd prawdopodobieństwo wynosi

4--= 0 ,25. 16

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner