/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Monety i banknoty

Zadanie nr 4604950

Prawdopodobieństwo, że w czterokrotnym rzucie symetryczną monetą otrzymamy trzy orły i jedną reszkę, jest równe
A) 34 B) 0,25 C) 0,375 D) 2 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Policzmy ile jest zdarzeń elementarnych

|Ω | = 2⋅2 ⋅2 ⋅2 = 16.

Zdarzenia sprzyjające są cztery:

(o,o,o,r),(o,o,r,o),(o,r,o,o),(r,o,o,o).

Stąd prawdopodobieństwo wynosi

4--= 0 ,25. 16

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner