/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Trójkąt/Dowolny

Zadanie nr 3169199

Dany jest trójkąt o wierzchołkach A = (− 3 ,− 2 ),B = (3,4),C = (6,− 4) . Długość środkowej poprowadzonej z wierzchołka C jest równa
A) 11 B) √ --- 11 C) √ --- 61 D) 3√ 5-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Liczymy współrzędne środka odcinka AB

 ( ) S = −-3-+-3, −-2-+-4 = (0,1). 2 2

Obliczamy długość odcinka CS

 ∘ ----------------- √ -------- √ --- |CS | = (− 6)2 + (1 + 4)2 = 36 + 25 = 61.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner