/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Trójkąt/Dowolny

Zadanie nr 9891493

Punkt B jest symetryczny do punktu A = (− 4,3) względem osi Ox układu współrzędnych, a punkt C jest symetryczny do punktu B względem osi Oy . Zatem trójkąt ABC jest
A) równoboczny
B) prostokątny i równoramienny
C) prostokątny i żaden z jego kątów nie jest równy  ∘ 30
D) prostokątny z kątem ostrym równym 6 0∘

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy opisaną sytuację.


PIC


Z rysunku jest jasne, że otrzymany trójkąt jest prostokątny, ale nie jest równoramienny. Ponadto

tg∡BCA = BA-- = 6-= 3, BC 8 4

więc żaden z jego kątów nie ma miary 30∘ ani 60∘ .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner