/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Geometryczny/Różne

Zadanie nr 7391114

W rosnącym ciągu geometrycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , spełniony jest warunek a4 = 3a1 . Iloraz q tego ciągu jest równy
A) q = 13 B) q = -13√- 3 C)  3√ -- q = 3 D) q = 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 3 3 √3 -- 3a1 = a4 = a1q ⇒ q = 3 ⇒ q = 3.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner