/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Geometryczny/Różne

Zadanie nr 7416024

Ciąg geometryczny (an ) jest określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Iloraz tego ciągu jest równy − 12 . Wtedy
A) a24 = -1a19 32 B) a 24 = 1-a19 64 C)  -1 a24 = − 32a19 D)  1- a24 = − 64a19

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystając ze wzoru na n –ty wyraz ciągu geometrycznego mamy

 23 ( ) 5 a24 = a1q-- = q5 = − 1- = − -1-. a19 a1q 18 2 32

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner