/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Arytmetyczny/Różne

Zadanie nr 4295651

Wszystkie dwucyfrowe liczby naturalne podzielne przez 8 tworzą rosnący ciąg arytmetyczny. Jedenastym wyrazem tego ciągu jest liczba
A) 92 B) 72 C) 88 D) 96

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Wypisujemy 11 pierwszych liczb dwucyfrowych podzielnych przez 8.

16, 24, 32, 40 , 48, 56, 64, 72, 80 , 88, 96.

Sposób II

W treści zadania jest mowa o ciągu arytmetycznym (an) , w którym a 1 = 16 i r = 8 . Mamy więc

a11 = a1 + 10r = 16+ 10⋅ 8 = 96.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner