/Szkoła podstawowa/Geometria/Okrąg i koło/Pole

Zadanie nr 9618000

Oblicz pole zacieniowanego wycinka koła.


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaznaczony wycinek stanowi

 36 1 ---- = --- 36 0 10

powierzchni całego koła, czyli jego pole jest równe

 1 2 25 5 ---⋅π ⋅5 = --π = -π . 10 10 2

 
Odpowiedź: 5 2π

Wersja PDF
spinner