/Studia/Analiza/Zastosowania całek/Pole powierzchni/Płaskie

Zadanie nr 1135651

Oblicz pole obszaru ograniczonego parabolą  2 y = x i prostą y = x .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rozpoczynamy od szkicowego rysunku.


PIC


Z obrazka widać, że szukane pole jest różnicą pól zawartych poniżej wykresów y = x i y = x 2 na przedziale [0,1] .

∫ [ ] 1 2 1-2 1- 3 1 1- 1- 1- (x − x )dx = 2x − 3 x = 2 − 3 = 6. 0 0

 
Odpowiedź: 1 6

Wersja PDF
spinner