/Studia/Analiza/Zastosowania całek/Pole powierzchni/Płaskie

Zadanie nr 2684226

Oblicz pole trapezu krzywoliniowego ograniczonego krzywą y = 1 + sinx , prostymi x = 0 i x = π oraz osią Ox .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rozpoczynamy od szkicowego rysunku.


PIC


Szukane pole jest równe całce

∫ π [1+ sin x]dx = [x − co sx]π0 = π + 1 − (0 − 1) = π + 2. 0

 
Odpowiedź: π + 2

Wersja PDF
spinner