/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Procenty/Ceny

Zadanie nr 5075444

Cena produktu po podniesieniu stawki VAT z 7% do 22% wzrosła o 90 zł. Ile jest równa nowa cena produktu?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli przez x oznaczymy cenę NETTO produktu, czyli cenę bez VAT, to cena obłożona 7%-owym VAT-em wynosi 1,07x , a cena obłożona 22%-owym VAT-em wynosi 1,22x . Otrzymujemy więc równanie

9 0 = 1,22x − 1 ,0 7x = 0,15x ⇒ x = -90--= 6 00. 0,15

W takim razie nowa cena jest równa

1,22x = 7 32.

 
Odpowiedź: 732 zł

Wersja PDF
spinner