/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Procenty/Ceny

Zadanie nr 8563623

W poniedziałek cenę pewnego towaru zmniejszono o 10%, zaś w środę zwiększono o 20%. Oblicz początkową cenę tego towaru, jeśli ostatecznie po tych zmianach wynosiła 324 zł.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Jeżeli oznaczymy przez c początkową cenę towaru, to mamy równanie

0,9 ⋅1,2 ⋅c = 324 1,0 8c = 324 324 c = -----= 300. 1,08

Sposób II

Zadanie możemy też rozwiązać układając proprcje

324 − 120% x − 100%

Stąd cena przed środową podwyżką jest równa

 100 x = ----⋅324 = 270 120

Podobnie wyliczamy cenę przed obniżką.

2 70 − 90% x − 100% ⇒ x = 100-⋅270 = 300. 90

 
Odpowiedź: 300 zł

Wersja PDF
spinner