/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Geometryczne

Zadanie nr 5303375

Losujemy jeden bok i jeden wierzchołek pięciokąta foremnego. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowany wierzchołek jest końcem wylosowanego odcinka jest równe
A) 4 5 B) 4- 25 C) 2 5 D) 1 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

O zdarzeniach elementarnych myślimy jak o parach (b,w) , gdzie b jest bokiem pięciokąta, a w jego wierzchołkiem.


PIC


Wszystkich zdarzeń elementarnych jest

5 ⋅5 = 25

(bo pięciokąt ma 5 boków i 5 wierzchołków).

Obliczmy, ile jest zdarzeń sprzyjających. Dla każdego boku są dwa odpowiadające wierzchołki, więc razem jest

5 ⋅2 = 10

sprzyjających par. Zatem prawdopodobieństwo wynosi

10-= 2. 25 5

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner