/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Geometryczne

Zadanie nr 7549583

Losujemy jeden bok i jeden wierzchołek kwadratu. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowany wierzchołek jest końcem wylosowanego odcinka jest równe
A) -1 16 B) 1 8 C) 1 4 D) 1 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

O zdarzeniach elementarnych myślimy jak o parach (b,w ) , gdzie b jest bokiem kwadratu, a w jego wierzchołkiem. Wszystkich zdarzeń elementarnych jest

4 ⋅4 = 16

(bo kwadrat ma 4 boki i 4 wierzchołki).

Obliczmy, ile jest zdarzeń sprzyjających. Dla każdego boku są dwa odpowiadające wierzchołki, więc razem jest

4⋅ 2 = 8

sprzyjających par. Zatem prawdopodobieństwo wynosi

-8- 1- 16 = 2.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner