/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Geometryczne

Zadanie nr 8348239

Losujemy jeden wierzchołek i jedną ścianę sześcianu. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowany wierzchołek jest wierzchołkiem wylosowanej ściany jest równe
A) -5 12 B) 5- 24 C) 1 4 D) 1 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

O zdarzeniach elementarnych myślimy jak o parach (s,w) , gdzie s jest ścianą, a w wierzchołkiem. Wszystkich zdarzeń elementarnych jest

6 ⋅8 = 48

(bo sześcian ma 6 ścian i 8 wierzchołków).

Obliczmy ile jest zdarzeń sprzyjających: dla każdej ściany są cztery odpowiednie wierzchołki, więc razem jest

6 ⋅4 = 24

sprzyjających par. Zatem prawdopodobieństwo wynosi

24- 1- 48 = 2.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner