/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Graniastosłup/Sześciokątny

Zadanie nr 5283840

Każdą krawędź graniastosłupa prostego o podstawie będącej sześciokątem wydłużono dwukrotnie. W wyniku tej zmiany pole powierzchni graniastosłupa zwiększyło się o
A) 100% B) 300% C) 200% D) 400%

Wersja PDF

Rozwiązanie

Każda ze ścian nowego graniastosłupa jest podobna do odpowiedniej ściany graniastosłupa przed zmianą w skali 2:1.


PIC


Zatem pole powierzchni każdej ściany jest 4 razy większe od pola tej ściany przed zmianą. W takim razie pole powierzchni zwiększonego graniastosłupa to 4 = 400% pola powierzchni wyjściowego graniastosłupa. Zwiększyło się więc o 300%.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner