/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Graniastosłup/Sześciokątny

Zadanie nr 9390075

W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym ABCDEF GHIJKL wierzchołki C,H ,L ,E połączono odcinkami (tak jak na rysunku).


PIC


Wskaż kąt między bokiem HC czworokąta CHLE i płaszczyzną podstawy tego graniastosłupa.
A) ∡HCE B) ∡HCD C) ∡BCH D) ∡ACH

Wersja PDF

Rozwiązanie

Kąt, o którym mowa w treści zadania, to kąt między odcinkami HC i BC (bo odcinek BC jest prostopadły do prostej EC wzdłuż której przecinają się płaszczyzny ABCDEF i CHLE), czyli ∡BCH .


PIC


 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner