/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Zadanie nr 2018498

Jeden zawór napełnia basen w ciągu 55 minut, a drugi w ciągu 66 minut. W ciągu ilu minut napełnią basen oba zawory odkręcone jednocześnie?
A) 60,5 B) 40 C) 35 D) 30

Wersja PDF

Rozwiązanie

W ciągu jednej minuty pierwszy zawór napełnia 1- 55 basenu, a drugi -1 66 basenu. Zatem razem w ciągu jednej minuty napełniają

1--+ -1-= ---6---+ ---5---= --11---= -1- 55 66 30 ⋅11 3 0⋅11 30 ⋅11 30

część basenu. Cały basen napełnią więc w przeciągu 30 minut.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner