/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Zadanie nr 4503037

Samochód pokonał trasę długości 115 km w ciągu 46 minut. Gdyby samochód jadąc z tą samą prędkością średnią miał pokonać odległość 240 km, to zajęłoby to
A) 94 minuty. B) 90 minut. C) 96 minut. D) 88 minut.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wiemy, że średnia prędkość samochodu jest równa

 11 5 v = ---- = 2,5 km/min . 46

Jeżeli więc samochód ten pokonuje dystans 240 km w czasie t minut, to

240 240 ----= 2 ,5 ⇒ t = ----= 96 minut. t 2,5

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner