/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Zadanie nr 4599512

Sonda Voyager 2, która została wysłana w przestrzeń kosmiczną w 1977 roku, w 2007 roku znalazła się na granicy heliosfery w odległości 17,5 bilionów kilometrów od słońca. Od tej pory sonda oddala się od słońca ze stałą prędkością równą 15,35 km/s. Prędkość sondy Voyager 2 po opuszczeniu heliosfery jest równa
A)  km 55 260-h- B)  km 921 -h- C) 1105 20km- h D) 55 26km- h

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sonda porusza się z prędkością

 km km km km 15,35 ----= 15,35 ⋅3600 ----= 1535 ⋅36 ----= 55260 ----. s h h h

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner