/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Zadanie nr 5637532

Kasia przejechała na rowerze trasę długości 900 m w czasie 3 min. Prędkość średnia, jaką uzyskała Kasia na tej trasie, jest równa
A) 17 km- h B) 1 8km- h C)  km- 21 h D)  km- 36 h

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Średnia prędkość Kasi jest równa

 9- 900-m--= 10-km--= 9-⋅20-km--= 18km--. 3 min. 120 h 10 h h

Sposób II

Skoro Kasia w 3 minuty przejechała 900 m, to w 60 minut przejechała

20 ⋅900 m = 1 8000 m = 18 km .

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner