/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Zadanie nr 5711082

Ekipa złożona z 16 pracowników wykonała dach hali przemysłowej w ciągu 65 dni. Jeżeli dach na drugiej takiej samej hali trzeba wykonać w ciągu 52 dni, to, przy założeniu takiej samej wydajności, należy zatrudnić do pracy o
A) 2 osoby więcej. B) 4 osoby więcej. C) 6 osób więcej. D) 8 osób więcej.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z podanych informacji wynika, że jeden pracownik wykonałby dach w ciągu

16 ⋅65 = 1040 = 2 0⋅52

dni. W takim razie do wykonania dachu w ciągu 52 dni potrzeba 20 = 16 + 4 pracowników.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner