/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Zadanie nr 6221786

Piłka rzucona z wysokości 32 m, odbijając się od ziemi, osiąga za każdym razem połowę poprzedniej wysokości. Jaką wysokość osiągnie po siódmym odbiciu?
A) 2 m B) 1 m C) 50 cm D) 25 cm

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sprawdzamy jaką wysokość piłka osiąga po kolejnych odbiciach (po każdym odbiciu wysokość dzielimy przez 2)

32 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 → 0,5 → 0,25.

Zatem po pięciu odbiciach osiągnie wysokość 25 cm.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner