/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Zadanie nr 6331992

Samochód połowę drogi przebył ze średnią prędkością 30 km/h, a drugą połowę drogi ze średnią prędkością 60 km/h. Zatem średnia prędkość samochodu na całej trasie jest równa
A) 40 km/h B) 45 km/h C) 50 km/h D) 55 km/h

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli przez 2s oznaczymy całą drogę, a przez t1 i t2 czasy przejazdów kolejnych odcinków, to mamy

s -- = 30 t1 s- = 60 . t2

Natomiast prędkość średnia dla całej trasy to

---2s-- = ---2--- = ---2----= -2-= 40. t1 + t2 t1-+ t2 130 + 160 360- s s

Zatem średnia prędkość na całej trasie to 40 km/h.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner