/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Zadanie nr 6511507

Piłka rzucona z wysokości 32 m, odbijając się od ziemi, osiąga za każdym razem połowę poprzedniej wysokości. Jaką wysokość osiągnie po czwartym odbiciu?
A) 2 m B) 3 m C) 1,5 m D) 75 cm

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sprawdzamy jaką wysokość piłka osiąga po kolejnych odbiciach (po każdym odbiciu wysokość dzielimy przez 2)

32 → 16 → 8 → 4 → 2.

Zatem po czterech odbiciach osiągnie wysokość 2 m.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner