/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Zadanie nr 7520870

Paweł przejechał na rowerze trasę długości 700 m w czasie 2 min. Prędkość średnia, jaką uzyskał Paweł na tej trasie, jest równa
A) 10,5 km- h B) 1 4km- h C)  km- 21 h D)  km- 35 h

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Średnia prędkość Pawła jest równa

 7- 700-m--= 10-km--= 7-⋅30-km--= 21km--. 2 min. 130 h 5 h h

Sposób II

Skoro Paweł w 2 minuty przejechał 700 m, to w 60 minut przejechał

30 ⋅700 m = 2 1000 m = 21 km .

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner