/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Zadanie nr 7635183

Piłka rzucona z wysokości 48 m, odbijając się od ziemi, osiąga za każdym razem połowę poprzedniej wysokości. Jaką wysokość osiągnie po piątym odbiciu?
A) 2 m B) 3 m C) 1,5 m D) 75 cm

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sprawdzamy jaką wysokość piłka osiąga po kolejnych odbiciach (po każdym odbiciu wysokość dzielimy przez 2)

48 → 24 → 12 → 6 → 3 → 1,5.

Zatem po pięciu odbiciach osiągnie wysokość 1,5 m.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner