/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Zadanie nr 8625708

Dwa pojazdy poruszają w tym samym kierunku wokół okrągłego toru o długości 1,8 km. Pojazdy startują w tym samym czasie i pierwszy z nich porusza się z prędkością 15 m/s, a drugi porusza się z prędkością 12 m/s. Pojazdy ponownie spotkają się w miejscu startu po
A) 20 minutach B) 10 minutach C) 1 godzinie D) 30 minutach

Wersja PDF

Rozwiązanie

Długość toru to 1800 metrów, więc pierwszy pojazd okrąża cały tor w

180-0 = 120 sekund , 15

a drugi w ciągu

180 0 ----- = 150 sekund. 12

Sposób I

Ponieważ

1 20 = 23 ⋅3⋅5 2 1 50 = 2 ⋅3⋅5 ,

to najmniejsza wspólna wielokrotność tych liczb

23 ⋅3⋅ 52 = 600.

W takim razie pojazdy ponownie spotkają się na starcie po 600 sekundach, czyli po 10 minutach.

Sposób II

Wiemy, że pierwszy pojazd okrąża cały tor co 2 minuty, a drugi co 2,5 minuty. Najmniejsza wspólna wielokrotność tych dwóch liczb to 10, więc pojazdy ponownie spotkają się na starcie po 10 minutach.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner