/Szkoła podstawowa/Geometria/Trójkąt/Prostokątny

Zadanie nr 5677253

Oblicz długość odcinka x . Wynik zaokrąglij do pełnych centymetrów.


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystamy z twierdzenia Pitagorasa (liczymy w centymetrach).

 ∘ ----2-----2 √ -------------- √ ----- √ --- x = 120 − 7 0 = 14400 − 49 00 = 950 0 = 10 95 ≈ 10 ⋅9,7 = 97.

 
Odpowiedź: 97 cm

Wersja PDF
spinner