/Szkoła podstawowa/Geometria/Trójkąt/Prostokątny

Zadanie nr 9714693

Oblicz pole trójkąta przedstawionego na rysunku.


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Trójkąt przedstawiony na rysunku to połówka trójkąta równobocznego.


PIC


Jeżeli przez a oznaczymy długość boku tego trójkąta równobocznego, to na mocy twierdzenia Pitagorasa mamy

 ( ) a2 − a- 2 = 92 ( 2 ) 2 1 a 1 − -- = 81 4 3a2- 4- 4 = 81 / ⋅3 2 a = √27⋅4--- √ ------- √ -- a = 27⋅ 4 = 9⋅ 4⋅3 = 6 3.

Pole danego trójkąta prostokątnego jest więc równe

1 √ -- 27√ 3- --⋅3 3 ⋅9 = -----. 2 2

 
Odpowiedź: 27√ 3 --2--

Wersja PDF
spinner