/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wyrażenia algebraiczne/Inne/2 literki

Zadanie nr 3732520

Zdanie: „Liczba x jest o 5 mniejsza od podwojonego kwadratu liczby t ” zapisane w postaci równania to
A) x = 15 ⋅2t2 B) x = (2t)2 − 5 C) x = 2t2 − 5 D) x− 5 = 2t2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zdanie: „podwojony kwadrat liczby t ” zapisujemy w postaci

 2 2t .

Zatem dane zdanie zapisujemy jako

 2 x = 2t − 5.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner