/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wyrażenia algebraiczne/Inne/2 literki

Zadanie nr 9600194

Zdanie: „Liczba x jest 3 razy większa od połowy sześcianu liczby k ” zapisane w postaci równania to
A) x = 3⋅ k3- 2 B) x = 3 + 2k3 C)  ( ) 3 x = 3+ k2 D)  ( )3 x = 3 k2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zdanie: „połowa sześcianu liczby k ” zapisujemy w postaci

 3 k-. 2

Zatem dane zdanie zapisujemy jako

 k3 x = 3 ⋅---. 2

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner