/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wyrażenia algebraiczne/Inne/3 literki

Zadanie nr 7975711

Warunek „przynajmniej jedna z liczb x,y ,z jest niezerowa” jest równoważny warunkowi
A) xyz ⁄= 0 B) xyz ⁄= 0 oraz x+ y+ z ⁄= 0
C)  2 2 2 x + y + z > 0 D) xyz ⁄= 0 oraz  3 3 3 x + y + z ⁄= 0

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli np. x = 0 i y = −z ⁄= 0 to tylko jedna z odpowiedzi jest spełniona:

 2 2 2 x + y + z > 0.

Musi to więc być poprawna odpowiedź. Rzeczywiście tak jest, warunek

 2 2 2 x + y + z > 0

nie jest spełniony dokładnie w jednym przypadku, gdy x = y = z = 0 .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner