/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Pole

Zadanie nr 2390847

Pole powierzchni trójkąta równoramiennego o ramionach długości 6 cm i kącie między nimi 120∘ jest równe
A) 36 cm 2 B) 18 cm 2 C)  √ -- 9 3 cm 2 D) 9 cm 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rozpoczynamy od szkicowego rysunku.


PIC


Liczymy pole trójkąta korzystając ze wzoru z sinusem

PABC = 1-⋅6 ⋅6 ⋅sin12 0∘ = 18 ⋅sin (180∘ − 60∘) = 2 √ -- ∘ 3 √ -- = 18 ⋅sin 60 = 18 ⋅----= 9 3. 2

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner