/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Inne

Zadanie nr 3736703

Boki AB ,BC ,CD ,DA czworokąta ABCD są odpowiednio zawarte w prostych o równaniach 3x − 2y + 2 = 0 , 2x + 5y = 3, y = x + 5, 5y = − 2x + 2 . Wtedy czworokąt ABCD
A) jest równoległobokiem, który nie jest rombem
B) jest rombem
C) jest trapezem, który nie jest równoległobokiem
D) nie jest trapezem

Wersja PDF

Rozwiązanie

Współczynniki kierunkowe kolejnych boków czworokąta to 3 2 2 2,− 5,1,− 5 . To oznacza, że boki BC i DA są równoległe, a boki AB i CD nie są równoległe. Jest to więc trapez, który nie jest równoległobokiem.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner