/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Inne

Zadanie nr 9544134

Dane są punkty A = (2,2) , B = (− 1,4) ,  ( 3) C = − 1,2 i D = (2,− 1) . Pole czworokąta ABCD jest równe
A) 10,5 B) 16,5 C) 9 D) 8,25

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy opisaną sytuację.


PIC


Jak widać z rysunku, boki AD i BC są równoległe do osi Oy , więc czworokąt ABCD jest trapezem. Łatwo w takim razie obliczyć jego pole

 AD--+-BC-- 3+--2,5- PABCD = 2 ⋅h = 2 ⋅3 = 8,25 .

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner