/Szkoła podstawowa/Geometria/Czworokąty/Trapez

Zadanie nr 1918213

Wykaż, że w dowolnym trapezie suma długości podstaw jest mniejsza od sumy długości przekątnych.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy trapez.


PIC


Zauważmy, że

AB < AP + BP CD < DP + CP .

Dodajemy te nierówności stronami i mamy

AB + CD < (AP + CP ) + (BP + DP ) = AC + BD .
Wersja PDF
spinner