/Szkoła podstawowa/Geometria/Czworokąty/Trapez

Zadanie nr 8878463

Boki trapezu równoramiennego mają długości 10 cm, 5 cm, 10 cm i 17 cm. Oblicz pole tego trapezu.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy trapez.


PIC


Obliczamy wysokość trapezu korzystając z twierdzenia Pitagorasa.

 2 2 2 10 = 6 + h h2 = 100− 36 = 64 ⇒ h = 8.

Teraz już łatwo obliczyć pole

 5+ 17 P = -------⋅4 = 11 ⋅4 = 44 . 2

 
Odpowiedź:  2 44 cm

Wersja PDF
spinner