/Szkoła średnia/Liczby/Wyrażenia algebraiczne/Uprość wyrażenie/1 literka

Zadanie nr 9960081

Skróć ułamek x2+4x+4- x2− 4 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 2 2 x-+--4x+--4-= ---(x+--2)-----= x+--2. x2 − 4 (x− 2)(x+ 2) x− 2

 
Odpowiedź: x+-2 x− 2

Wersja PDF
spinner