/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Liczba osób

Zadanie nr 1564895

Pewnego dnia w klasie liczącej 16 dziewcząt i 12 chłopców nieobecnych było dwóch chłopców i trzy dziewczynki. Nauczyciel wybrał do odpowiedzi jednego ucznia. Prawdopodobieństwo, że będzie to dziewczynka jest równe:
A) 13 23 B) 13- 28 C) 4 7 D)  5 14

Wersja PDF

Rozwiązanie

Tego dnia w klasie były

|Ω | = 16 + 12 − 2 − 3 = 23

osoby i 13 z nich to dziewczynki. Zatem prawdopodobieństwo wybrania dziewczynki jest równe

13. 23

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner